Nyreg aug 2019 - Elbilarna ökade mest under augusti månad

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar augusti månads nybilsregistreringar; Elbilarna ökade mest under augusti månad.

Registreringen av personbilar i augusti ökade som väntat och summeras till 29 477 stycken, vilket är en ökning med 19,5 procent jämfört med motsvarande månad 2018. Ackumulerat för året har det levererats 221 016 bilar mot 262 717 för motsvarande period föregående år, vilket innebär att vi med fyra månader kvar på året ligger -15,8 procent mot 2018. Det är dock en ordentlig återhämtning från situationen som vi hade under årets inledande månader som låg avsevärt lägre jämfört med 2018. Med den ordertakt som vi nu ser runt om i landet så kommer mycket av denna skillnad att ätas upp innan året är slut.

Antalet tillverkare som erbjuder rena elbilar ökar, vilket till en del kompenserar att tillverkarna över lag har långa leveranstider på sina elbils-modeller. Det medför att leveranserna fortsätter att öka och vi ser inte oväntat att den största ökningen finns i detta segment. Rena elbilar (BEV) ökar med 71 procent i augusti och ackumulerat för året är ökningen hela 213 procent, trots att bristen på el- och hybridbilar kvarstår.

Registreringarna av transportbilar under augusti månad ökade med 232 procent jämfört med motsvarande månad 2018. Dock är de låga siffrorna för augusti 2018 en effekt av bonus malus-systemets införande 2018, vilket medför att månadssiffrorna inte är speciellt bra jämförelsevärden. Dessutom infördes nya regler som medför att transportbilar registrerade från 1 september måste vara godkända enligt mätmetoden WLTP, vilket även det kan ha medfört en liten extra push i årets augustiregistreringar.
Ackumulerat för året är registreringarna 31 298, vilket är en nedgång med 28,1 procent mot föregående år.

Registreringarna av tunga lastbilar (över 16 ton) minskar även i augusti jämfört med föregående år. Nedgången under juli och augusti ska dock ses som en effekt av den lagändring som infördes gällande färdskrivare och som medförde en kraftig uppgång av leveranser innan lagändringen som infördes den 15 juni.
Ackumulerat för året är registreringarna fortfarande plus 15 procent mot föregående år.

 

AUGUSTI 2019

Nyregistrerade personbilar totalt
Modelltoppen
Dieselbilsregistreringar
Miljöbilsregistreringar
Länsstatistik, detaljerad
Länsstatistik, sammanställning
Privatimporterade bilar
Lastbilsregistreringar
Fordonsbeståndet
EU-statistik, personbilar
EU-statistik, kommersiella fordon
BIL Swedens nyregistreringsstatistik
BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat o modell

Var vänlig observera att filerna med begagnade bilar, exporterade bilar och skrotade bilar numera ligger under “Begagnatmarknaden”.

Filer öppna enbart för medlemmar:

Orderingång personbilar & transportbilar

Äkta registreringar:

Dela via mail

Bilhandel

MRFs stämma 26 april

Välkommen till MRFs stämma 26 april kl 10.00-12.00 på Radisson Blu Arlandia Hotel. Stämmohandlingar kommer att...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 10/2023

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Nominera dina kandidater. Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor 2023!

För tredje året i rad utser vi nu Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor. Välkommen att nominera fram till...

Läs mer
Visa alla