Alla

Jens Tittel, vd för Mercedes-Benz Trucks Sweden.

Vi har intervjuat alla generalagenter och återförsäljarföreningar. Läs deras kommentarer till årets resultat. Välj märke i listan ovanför.

1

Mercedes

Tredje gången gillt. Bäst av alla generalagenter på tunga sidan. “Det betyder mycket för mig att vi hamnar högt upp i GA-enkäten eftersom vi vill ge våra partners de bästa förutsättningarna så att de kan ge bästa servicen till våra slutkunder”, säger Jens Tittel, vd för Mercedes-Benz Trucks Sweden.

2

Scania

Äntligen har tillgången på bilar och reservdelar rättat till sig för Scania. Index stiger hela sju procent och det ger en andraplacering med de bägge huvudkonkurrenterna på ömse sidor. “Jag är glad att vi har gått framåt i enkäten och att vi har löst reservdelstillgången”, säger David Källsäter.

3

Volvo

De senaste åren har varit en begodalbana för Volvo Lastvagnar. Under de senaste fyra åren har index gått upp vartannat år och ned däremellan. I år går indexet ned med fyra procent efter fjolårets fina uppgång. Men Staffan Strand är en luttrad man och vet att resultatet i enkäten kan variera mellan åren.

Dela via mail

Axplock ur enkäten

Ny på andraplatsen

Volvo och Scania har under GA-enkätens historia växlat placeringar. Ena året Scania före Volvo och det andra året Volvo före Scania. I år gjorde Scania ett ryck och passerade Volvo med god marginal. Men än så länge ohotad etta är Mercedes tunga lastbilar, även om märket tappat lite i index. Lastbilarna har särredovisats sedan 2018 och har numera en egen GA-enkät.

Tydligt mål för lönsamheten

Volvo lastvagnar har ett tydligt mål för lönsamheten, anser återförsäljarna. Sämst på den här frågan hamnar Scania lastbilar, men med fortfarande godkänt betyg. På frågan om generalagenternas lönsamhetsmål räcker för att långsiktigt kunna utveckla återförsäljarens verksamhet får Mercedes lastbilar och Volvo lastvagnar godkänt men Scania något sämre betyg.

Scania toppar för sin kvalitet

När det gäller produktkvalitet får alla tre generalagenter bra betyg för sina lastbilar. Allra bäst betyg får Scania, följd av Mercedes och Volvo. Däremot när det gäller om generalagenten har en anpassad prispolitik för lastbilarna är det bara Mercedes som får klart godkänt. Sedan har vi frågan om återförsäljarna anser att generalagenten har lastbilar som kunderna vill ha. Absolut svarar Scaniahandlarna. Både Volvo och Mercedes får också klart godkänt för sina produkter.