Undvik hantera större summor i kontanter

I förekommande fall och överväg även avregistrering av företaget från Bolagsverkets register mot penningtvätt

Denna information gäller särskilt till de MRF-företag som har anmält till Bolagsverket att de använder sig av kontanthantering.  De flesta företag gjorde denna anmälan för flera år sedan, när Sverige inte ens hade någon nämnvärd lagstiftning om penningtvätt, mer än att man skulle anmäla sig till nyss nämnde register.

Sedan sommaren 2017 har även Sverige som bekant en lagstiftning om penningtvätt och även en skyldighet att anmäla sig till ovan nämnde register. MRF vid flera tillfället gått ut med information om regelverket kring penningtvätt. Läs mer här

Regelverket om penningtvätt omfattar, för bilbranschens del, enbart de företag som yrkesmässigt bedriver handel med varor, om det kan antas att det i verksamheten genomförs eller kommer att genomföras transaktioner som avser försäljning eller köp mot kontant betalning – i form av enstaka transaktioner eller flera sambandstransaktioner – som uppgår minst till ett belopp som motsvarar 5 000 euro eller mer. Hanterar företaget inte längre kontanter eller mycket små belopp (rimlig gräns 1000-3000 kr) omfattas inte företaget av regelverket och behöver då inte vara registrerat i Bolagsverkets register mot penningtvätt.

De Länsstyrelser som utövar tillsynen av penningtvätt har de senaste två åren kontaktat en del medlemsföretag om en tillsyn för efterlevnad av penningtvättsregelverket. De företag som kontaktats, är just de företag – som för många år sedan då kontanthantering var mer vanlig (samt innan den skärpta lagstiftningen om penningtvätt kom till) – registrerat sig i Bolagsverkets register.

 

För de företag som inte längre alls hanterar kontanter eller i mycket små nivåer gäller följande:

Om Länsstyrelsen hör av sig med ett föreläggande gällande redovisning av de ingående krav som finns enligt regelverket

  • Ni hanterar ej kontanter / Ni hanterar ej kontanter större än 3 000 kronor
  • Information finns i kundområdet och på hemsidan
  • Om företaget inte länge hanterar dessa summor – avregistrering i förekommande fall ske till Bolagsverket, blankett finns här

Vid frågor kontakta:
David Norrbohm, jurist MRF
Skicka ett mejl till David

 

Dela via mail

Bilhandel

Bonusutbetalningar för 2020

Klargörande gällande bonusutbetalning för 2020. Tranportstyrelsen har tillfälligt stoppat bonusutbetalningarna för klimatbonusbilar då de 1,76 miljarder...

Läs mer

MRF sågar förslag om återbetalningsskyldighet för klimatbonusbilar

Förslaget från regeringen om att första ägaren som fått klimatbonus, ska vara återbetalningsskyldig under fem år...

Läs mer

Dan Håkansson får MRFs Stora Pris 2020

Årets pris går till rektor Dan Håkansson, Kattegattgymnasiet/Kristinehedsgymnasiet i Halmstad.

Läs mer
Visa alla