GA enkäten 2024 - Analys

Viktig mätare av relationerna

Årets enkät har genomförts. Enkäten nådde MRF:s medlemmar i början av februari och det har åter visat sig att den ses som en viktig mätare av relationen med respektive leverantör. Engagemang från MRF:s medlemmar att besvara den så till den grad att undersökningsföretaget Verian/Sifo finner det förvånande att vi efter så många år fortfarande har så hög svarsnivå som vi håller.

Kvaliteten i resultatet är väl säkrad, projektledaren från Verian menar att det märke som har lägst svarsfrekvens har tre gånger så hög svarsfrekvens som behövs för ett signifikant resultat. Dock har vi inget märke som har 100 procent svarsfrekvens i år därmed är spridningen i svarsfrekvens mellan olika märken betydligt lägre i år.

I årets enkät utgick Hyundai då de är mitt uppe i ett byte av generalagent, den nya kan ju inte utvärderas och den gamla har inget ansvar för marknaden längre, därmed vore det resursslöseri att utvärdera dem. Mitsubishi har kommit tillbaka in i enkäten. Andra på marknaden etablerade märken som saknas är bland andra Ford, Tesla, Polestar och Renault. De saknas främst då ÅF-kåren för dessa antingen till ringa del är med i MRF eller i endast begränsad omfattning kan ses som oberoende från den leverantör som ska utvärderas.  

Resultatet för hela enkäten har trots den omtumlande tid som varit ändå tagit steg framåt, totala medelvärdet på svaren har förbättrats med 11 procent något vi bara kan applådera, det tyder på riktigt bra förbättringar i relationerna mellan leverantörerna och dess återförsäljare.

Det betyder att resultatet kan vara en förbättring men trots det får man ett sämre index, index är ju medelvärde. Är man över index är man över medel och tvärt om, det säger dock inget om den verkliga prestationen. Ett exempel på detta är Nissan som i index tappar 3 procent men i återförsäljarnas värdering har svarens värde ökat med knappt 6 procent, därför är analysen nedan fokuserad mot de värden återförsäljarna satt i sina svar och inte index. Samtidigt ska man inte negligera index för index, det vill säga medelvärdet är ju branschens takt i förbättring. Ett försämrat index är en signal om antingen en försämring eller en förbättring som är långsammare än branschen.

Tittar vi till detaljer i resultatet ser vi lite spännande förändringar i år, i toppen stoltserar fortfarande Subaru men Mazda kliver upp på silverplats och Cupra sprintar till en bronsplats i år, alla dessa tre förbättrar sina resultat vilket är starkt gjort när de redan ligger på höga poäng.

Än mer glädjande är det arbete som skett inom några av K W Bruuns märken där relationsarbetet inte alltid varit i fokus. Där ser vi helt andra tongångar i år vilket resulterar i att Peugeot blir årets raket genom att förbättra sitt resultat med häpnadsväckande 66 procent följt av Opel som ökar med 54 procent. Detta medför att de gör en resa uppåt i resultatlistan. Även Citroën gör en förbättring med 19% men det är från låga nivåer så de placerar sig fortfarande i slutet med bara Mitsubishi bakom sig. Men om Peugeots och Opels arbete får sprida sig till dessa två märken så blir de kanske inte kvar där nere nästa år.

Ett annat märke som förbättrat sig mycket är Volkswagen som tar titeln årets klättrare då de vandrar genom hela mitten av listan från en femtonde till en femteplats i år. Inom Volkswagen Group tycks samarbetet fungerat mycket väl, för trots införande av agentmodell för elbilar i gruppen har alla märkena förbättrat sina resultat, utöver ovan nämnda Volkswagen och Cupra klättrar Audi två platser med 11 procents förbättring av resulterat till en 4:e plats, Seat tar en 8:e plats med 20 procents förbättring och Skoda tar 10:e platsen med 13 procents förbättring. Här är det hatten av för Volkswagen Group, att kunna genomföra en kontraktsändring och samtidigt förbättra sitt resultat i GA-enkäten är inte vanligt.

Inte lika bra går det för två tidigare framgångsrika märken, KIA:s resultat faller med 6 procent och i den hårda konkurrensen betyder det att KIA backar från fjolårets andraplats till 7:e i år, ännu kämpigare har BMW det som tappar 8 procent, denna minskning tillsammans med konkurrenternas steg framåt betyder att BMW faller från 5:e till 14:e plats. Det ser ut som resultatet är belastat av en förhandling om ändrade kontraktsvillkor som inte sker i en framgångsrik dialog, de faktorer som belastar BMW mest negativt är befogenhet inom leverantören och återförsäljar-/agentavtalet. 

BMW har infört agentavtal för Mini och ska införa det för BMW 2026. Vår tolkning är att dialogen inte lyckats informera återförsäljarna om nödvändigheten och därmed inte nått förståelse på samma sätt som Volkswagen Group har lyckats göra. 

Klaus Silfvenius

Bilhandelsansvarig MRF

Dela via mail

En liten justering i årets enkät

Verian/Sifo är fortsatt leverantör av enkäten och materialet som MRF beställt och levererar.

Enkäten skickades ut i början av februari till de återförsäljare och agenter som är medlemmar i MRF med undantag för Tunga Lastbilar där även icke medlemmar fått besvara enkäten. 
Grundsändlistorna tillhandahålls till MRF av respektive återförsäljarförening.   

Årets enkät för personbilar och lätta lastbilar har i princip hållits oförändrad från förra året. En justering har dock gjorts så att sista frågan om total nöjdhet, som förra året bara var en frisvarsfråga, i år har fått en gradering. Graderingen i respektive fråga är mycket nöjd, ganska nöjd, lite nöjd, lite missnöjd, ganska missnöjd, mycket missnöjd och vet ej.

Detta medför att resultaten mellan 2023 och 2024 inte kan jämföras rakt av utan Sifo har gjort en justeringsberäkning där sista frågan utesluts i 2024 år resultat så att det är rakt jämförbart och korrekta förändringsvärden har tagits fram.

Detta medför att om ni läser fjolårets index och jämför det med årets index så kanske inte förändringen stämmer helt, förändringen görs alltså mot ett justerat index för att vara matematiskt korrekt.

Långsiktig strategi saknas hos nio märken

Hur nöjd är du med din generalagents ÅF-uteckling när det gäller långsiktig strategi för ÅF? På den frågan svarar två tredjedelar att de är mer eller mindre nöjda. Nöjdast är Subaru-, Cupra-, Audi- och VW-handlarna. Mest missnöjda är Mitsubishi- och Hondaåterförsäljarna. Även Citroën- och Opelhandlarna är missnöjda liksom Volvo- och Toyota-återförsäljarna. BMW har fått kraftigt försämrat betyg medan Peugeot har fått rejält höjda betyg på den här frågan sedan i fjol.

Sex märken underkända för bristande lyhördhet

Sammanlagt sex märken får klart underkänt för generalagentens bristande lyhördhet när det gäller lönsamheten. I botten hamnar Mitsubishi följt av de övriga K W Bruun-märkena Citroën, Opel och Peugeot. Även Honda och Nissan klämmer sig in i det här gänget.

– Finns ingen chef, ingen som tar ansvar, svarar en Mitsubishihandlare.

– Det finns ingen lyhördhet eller dialog från GA till ÅF. Det är bara en monolog från GA”, svarar en Opelhandlare.

En Peugeot-handlare tar bladet från munnen: ”K W Bruuns affärsmodell dödar långsamt ÅF då allt fler kostnader förs över till ÅF. Demobilskraven är orimliga, likaså de enorma återtagen ÅF tvingas göra på hyrbilar”.

I topp när det gäller lyhördheten hamnar Subaru, tätt följt av Audi och Mazda. Lexus, Även Kia och BMW får bra betyg.