Tunga fordon
Precis som inom våra övriga affärsområden, så har vi även en sektion för tunga fordon med en styrelse bestående av representanter från hela branschen.
Styrelsearbetet leds av Lennart Börjesson, delägare i Börjessons Bilar, och Johan Holmqvist svarar för tunga frågor på MRFs kansli.

Vi hanterar branschspecifika frågor kring tunga fordon och ser över avtal, gör lönsamhetskalkyler och håller utbildningar, bland annat tillsammans med Sveriges Åkeriföretag, samt juridikutbildningar inriktade på tunga fordon. Vi har också tillsammans med Lastfordonsgruppen varit med och utformat LFG10 som innebar nya leveransbestämmelser i lastbilsbranschen.
I branschen är det BIL Sweden som gör prognoser för transportbilar, men på den tunga sidan är det MRF som står för prognoserna kring vilka volymer som kommer att säljas.

Dokument för tunga fordon finns på MRFs exklusiva sidor här
Läs mer om vad vi gör inom tunga fordon:

Mer om tunga fordon

Antal medlemmar: 135
Huvudfrågor:
  • GA-enkäten
  • Prognosarbete
  • Statistik
  • Utbildning inom verkstadsjuridik, bilhandelsjuridik, inblick i åkerinäringen ochCabas Heavy Xpert
  • Skolfrågor
  • Påbyggarfrågor, LFG10
  • Driver 74 ton
  • Myndighetskontakter
  • Samarbete Sv Åkeriföretag

Nytt inom tunga fordon

Ny funktionskontroll av hastighetsregulator

Det kommer nya föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulatorer för tunga fordon, meddelar...

Läs mer

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Tech Academy – utbildning i framkant

MRF och MAF tar fordonsbranschen framåt med ny teknisk utbildning i framkant. I nära samarbete med...

Läs mer

Få våra nyhetsbrev

Vill du ha våra nyhetsbrev och utskick? Då får du det senaste från oss direkt i...

Läs mer
Visa alla