Tunga fordon
Precis som inom våra övriga affärsområden, så har vi även en sektion för tunga fordon med en styrelse bestående av representanter från hela branschen.
Styrelsearbetet leds av Lennart Börjesson, delägare i Börjessons Bilar, och Johan Holmqvist svarar för tunga frågor på MRFs kansli.

Vi hanterar branschspecifika frågor kring tunga fordon och ser över avtal, gör lönsamhetskalkyler och håller utbildningar, bland annat tillsammans med Sveriges Åkeriföretag, samt juridikutbildningar inriktade på tunga fordon. Vi har också tillsammans med Lastfordonsgruppen varit med och utformat LFG10 som innebar nya leveransbestämmelser i lastbilsbranschen.
I branschen är det BIL Sweden som gör prognoser för transportbilar, men på den tunga sidan är det MRF som står för prognoserna kring vilka volymer som kommer att säljas.

Dokument för tunga fordon finns på MRFs exklusiva sidor här
Läs mer om vad vi gör inom tunga fordon:

Mer om tunga fordon

Antal medlemmar: 135
Huvudfrågor:
  • GA-enkäten
  • Prognosarbete
  • Statistik
  • Utbildning inom verkstadsjuridik, bilhandelsjuridik, inblick i åkerinäringen ochCabas Heavy Xpert
  • Skolfrågor
  • Påbyggarfrågor, LFG10
  • Driver 74 ton
  • Myndighetskontakter
  • Samarbete Sv Åkeriföretag

Nytt inom tunga fordon

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Kilometerskatt för lastbilar

Charlie Magnusson på MRF kommenterar regeringens promemoria ”En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik”.

Läs mer

MRF i samarbete med Hjärntillskott

Fyll på med impulser utifrån – Just nu en gratischans för MRF-företag den 20, 21 och...

Läs mer

Bilplast inom tunga fordon tar form

Strax startar pilotprojektet inom plastreparationer av tunga fordon. Det berättar Jan Olvenmo, ansvarig för området hos...

Läs mer
Visa alla