Tunga fordon
Precis som inom våra övriga affärsområden, så har vi även en sektion för tunga fordon med en styrelse bestående av representanter från hela branschen.
Styrelsearbetet leds av Lennart Börjesson, delägare i Börjessons Bilar, och Johan Holmqvist svarar för tunga frågor på MRFs kansli.

Vi hanterar branschspecifika frågor kring tunga fordon och ser över avtal, gör lönsamhetskalkyler och håller utbildningar, bland annat tillsammans med Sveriges Åkeriföretag, samt juridikutbildningar inriktade på tunga fordon. Vi har också tillsammans med Lastfordonsgruppen varit med och utformat LFG10 som innebar nya leveransbestämmelser i lastbilsbranschen.
I branschen är det BIL Sweden som gör prognoser för transportbilar, men på den tunga sidan är det MRF som står för prognoserna kring vilka volymer som kommer att säljas.

Dokument för tunga fordon finns på MRFs exklusiva sidor här
Läs mer om vad vi gör inom tunga fordon:

Mer om tunga fordon

Antal medlemmar: 135
Huvudfrågor:
  • GA-enkäten
  • Prognosarbete
  • Statistik
  • Utbildning inom verkstadsjuridik, bilhandelsjuridik, inblick i åkerinäringen ochCabas Heavy Xpert
  • Skolfrågor
  • Påbyggarfrågor, LFG10
  • Driver 74 ton
  • Myndighetskontakter
  • Samarbete Sv Åkeriföretag

Nytt inom tunga fordon

Nuläget på bilmarknaden

Bästa maj någonsin! Vi ser fortsatt rekordvolymer för personbilar och transportbilar i maj och hitintills i...

Läs mer

MRFs juridikkurser

Är du intresserad av att höja kompetensen hos din personal och därigenom få bättre lönsamhet och...

Läs mer

EU styr CO2 info

EU har enats om ett nytt förfarande för att bestämma koldioxidutsläpp från nya tunga lastbilar. Enligt...

Läs mer

Tomas Engsund – ny i tunga styrelsen

Långsiktigt hållbara transportsystem är enligt Tomas Engsund en av de allra viktigaste frågorna för lastbilsbranschen. Som...

Läs mer
Visa alla