Anders Holmqvist, bilbranschkonsult, kommenterar utvecklingen på marknaden för begagnade bilar.

Bättre volymer i mars

Den totala begagnatmarknaden för mars tappade 3,5% mot förra året. Ackumulerat för första kvartalet ger det -3,6% jämfört med 2018.

Nybilshandeln, den del av bilhandeln som även representerar något nybilsmärke, ökade sin begagnatförsäljning under månaden med 3,6 %, medan den övriga bilhandeln minskade sin försäljning med 12,8%.

Nybilshandeln ligger därmed på samma volymer under kvartal 1 2019 som 2018 medan den övriga bilhandeln tappat 8% under kvartal 1.

Exporten av begagnade bilar fortsätter att öka i mars med 981 st vilket är en ökning med 12 % mot mars förra året. Det ger en ökning av exporten under första kvartalet med 36 %.

Exporten av 3 årsbilarna ökade marginellt i mars med 2% jämfört med mars 2018 och första kvartalets export blev 5851 st bilar, vilket är 21% mer än under samma period 2018.

Den starka exporten kan fortsätta ett tag till om den svaga kronkursen består. Effekterna av WLTP-förändringen som gjort att exporten till t ex Finland ökat, kommer med tiden att avta.


Lagersituationen

Utvecklingen av lagren av begagnade bilar visar samma utveckling som tidigare. Nybilshandeln, den del av bilhandeln som även representerar något nybilsmärke, har minskat sina lager jämfört med samma period förra året med 26,9% medan den övriga bilhandeln har ett något ökande lager med 3%. Samtidigt går lageromsättningshastigheten åt rätt håll för nybilshandeln med 17% snabbare omsättning medan övrig bilhandel har en lägre omsättningshastighet med ett par procentenheter.

Efterfrågan finns på begagnade bilar, vilket försäljningssiffrorna bekräftar, men man måste vara uppdaterad på sitt eget lager och egna flöden in från bl a privatleasing. Planering och samarbete inom hela bilavdelningen är nödvändigt för att kunna agera i framkant när det gäller inbyten och lager.

 

 

 

 

 

__________
Fotnot:
Vår statistik baserar sig på max 10år begagnade personbilar som säljs till slutkund, privata och företag. Bilar som säljs till bilhandlare och mellan bilhandlare är inte medräknade. Via bilhandeln innebär att bilarna sålts av företag som handlar med bilar oavsett om de är medlemmar hos MRF eller inte. Gällande exporterade bilar har vi ingen uppgift om vare sig säljare eller slutkund. Statistiken är framtagen baserad på material från vroom och exportstatistiken kommer från BIL Sweden.

Öppna filer:
Exporterade bilar 2019-03
Skrotade personbilar 2019-03

Begfil 2019-03, komplett inkl per län, enbart för MRF-medlem:

 

Bilhandel

Begagnatmarknaden – augusti 2019

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar begagnatmarknaden i augusti 2019.

Läs mer

Wayke och Blocket tar fram ny lösning för bilhandlare

Bilmarknaden är stark i Sverige och årets första månader visar på ett ökat sug från köparna....

Läs mer

Nyreg aug 2019 – Elbilarna ökade mest

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar augusti månads nybilsregistreringar; Elbilarna ökade mest under augusti månad.

Läs mer
Visa alla