På MRFs statistiksidor redovisas nyregistreringsstatistik när det gäller person- och lastbilar månadsvis och annan statistik som berör bilbranschen.

Nyregistrerade personbilar totalt

Modelltoppen

Miljöbilsregistreringar

Dieselbilsregistreringar

Länsstatistik, detaljerad

Länsstatistik, sammanställd

Begagnade personbilar

Privatimporterade

Exporterade personbilar

Lastbilsregistreringar

Skrotade personbilar

Fordonsbeståndet

EU-statistik, personbilar

EU-statistik, kommersiella fordon

BIL Swedens nyregistreringsstatistik

BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat och modell (Excel-fil)

 

För ytterligare information, kontakta Åsa Midbeck, telefon 08-701 63 15.

Statistik

Begagnatmarknaden – februari 2019

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på marknaden för begagnade bilar.

Läs mer

Nyreg – februari 2019

På MRFs statistiksidor redovisas nyregistreringsstatistik när det gäller person- och transportbilar månadsvis och annan statistik som...

Läs mer

Februari dämpad men stabil

Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar februari månads nybilsregistreringar.

Läs mer
Visa alla