På MRFs statistiksidor redovisas nyregistreringsstatistik när det gäller person- och lastbilar månadsvis och annan statistik som berör bilbranschen.

Nyregistrerade personbilar totalt

Modelltoppen

Miljöbilsregistreringar

Dieselbilsregistreringar

Länsstatistik, detaljerad

Länsstatistik, sammanställd

Begagnade personbilar

Privatimporterade

Exporterade personbilar

Lastbilsregistreringar

Skrotade personbilar

Fordonsbeståndet

EU-statistik, personbilar

EU-statistik, kommersiella fordon

BIL Swedens nyregistreringsstatistik

BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat och modell (Excel-fil)

 

För ytterligare information, kontakta Åsa Midbeck, telefon 08-701 63 15.

Statistik

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Nyreg – december 2018

På MRFs statistiksidor redovisas nyregistreringsstatistik när det gäller person- och transportbilar månadsvis och annan statistik som...

Läs mer

Ett 2018 enligt plan, men stor osäkerhet finns inför 2019

Lars Lieberg, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar november månads nybilsregistreringar.

Läs mer
Visa alla